gravsten

Vår älskade Susanne; Av litet gav du mycket. Av glädje gav du mer. Av kärlek gav du allt. Saknad. Älskad. Aldrig glömd.

LIVETS TRÄD / YGGDRASIL

Livets träd (Yggdrasil) symboliserar den tro som mamma hade på livet efter detta, att vi aldrig riktigt dör utan kanske snarare återföds, att allt liv hänger samman och förbindelsen mellan himmel och jord genom Axis Mundi. 

Symbolen påminner oss samtidigt om det arv vi ärvt som vi nu för vidare till våra egna barn och att vi ska leva livet till fullo med allt vad det innebär.

Så som i Himmelen, så ock på Jorden